HM LOGO png.png

Jeg har i mine år i HR afdelinger oplevet alt for mange kolleger, ledere og medarbejdere gå ned med stress og har også selv mærket den nådesløse stress på egen krop. Stress sygemeldte medarbejdere er økonomisk dyrt for virksomheden og samfundet, og ikke mindst menneskeligt for den pågældende medarbejder. Mine egne oplevelser og erfaringer har gjort, at jeg i 2016 certificerede mig som stress coach hos Matzau Ehvervspsykologer og kan i dag hjælpe virksomheder med rådgivning, konsultation, foredrag og viden omkring stress og stress forebyggelse.

Foredrag/Rådgivning

Jeg kommer rigtig gerne ud i jeres virksomhed og informerer og rådgiver omkring stress. Hvad enten det er i jeres HR afdeling, ledelsesgruppe eller til alle i virksomheden. Foredraget kan bygges op på flere forskellige måder og tilpasses jeres ønsker omkring varighed og prioritering af områder indenfor bl.a. ”Hvad er stress – Hvordan forebygges stress – Hvad kan virksomheden gøre – Årsager til stress”.

Det er enormt hårdt og frustrerende at være vidne til, at en kollega eller pårørende får stress. Viden og åbenhed kan dog ofte lette situationen. At have stress skal ses som en krisesituation. Den ramte har det rigtig svært og kæmper for blot at overkomme dagligdagen. Følgende er blot nogle af de symptomer den stress ramte kan have:

 • Svært ved at tage beslutninger
 • Mister overblikket
 • Svært ved at huske
 • Trækker sig socialt
 • Har en kort lunte
 • Mister humøret og humoren
 • Forringet engagement
 • Nedsat effektivitet
 • Øget sygefravær

Fysiske symptomer:

 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Forhøjet blodtryk
 • Rysten på hænder
 • Uro i kroppen
 • Spændinger og smerter
 • Trykken for brystet
 • Søvnløshed

Hvis stress ikke afhjælpes kan det føre til angst, depression og i værste fald kronisk stress eller andre fysiske sygdomme forårsaget af langvarig stress. Stress og selverkendelse følges sjældent ad, derfor opleves det ofte, at medarbejdere kommer meget langt ud før de går ned med et brag. Det er derfor vigtigt, at pårørende, hvad enten det er familie, venner, chef eller kolleger er opmærksomme på stress signaler og at den pågældende får professionel hjælp, jo tidligere jo bedre. 

Konsultation

Hvis en medarbejder har signaler på stress eller er sygemeldt med stress, tilbyder jeg private konsultationer til den pågældende. Jeg støtter og rådgiver meget i den første fase, hvor det er nødvendigt med ro og hvile. Herefter går det mere coachende arbejde i gang for til sidst at ende med en nænsom indslusning tilbage på arbejdspladsen, hvis medarbejderen har været sygemeldt. Medarbejderen vil igennem hele forløbet få viden om stress, hvordan det påvirker kroppen fysisk og psykisk, en masse værktøjer og redskaber der skal arbejdes med samt indsigt i hvorfor den pågældende endte med stress og hvordan det fremover undgås.

Undervejs i forløbet har jeg løbende kontakt med den pågældendes leder eller HR afdeling omkring den overordnede fremgang og forventet tilbagekomst til arbejdspladsen. Dialogen med medarbejderen er naturligvis fortrolig. 

Varighed på en sådan proces er meget varierende alt efter hvor belastet medarbejderen er. Virksomheden og medarbejderen kan dog forvente, at der kan gå fra 1 til 6 måneder fra en evt. sygemelding til medarbejderen er retur på fuld tid. Det kræver dog altid at medarbejderen får den rette hjælp og selv er indstillet på at få det bedre.

Stress Politik

Derudover tilbydes hjælp til udarbejdelse af en stress politik. Mange virksomheder oplever i dag udfordringer på området og tvivler på, om det er hensigtsmæssigt med en stress politik. Jeg er ikke i tvivl. En nedskreven politik og aktiv stillingtagen vil være en stor fordel rigtig mange steder. En af de klare fordele ved en stress politik er, at alle har mulighed for at kende rammerne og ambitionerne i virksomheden. Ledere og en evt. HR afdeling vil altid følge den samme proces og skal ikke bruge energi og ressourcer på at tænke nyt. Det er klart, at ethvert tilfælde er individuelt, men når rammerne og processen er klarlagt vil det alt andet end lige spare virksomheden for unødvendige ressourcer.

En anden fordel er eksempelvis employer branding. Når man som virksomhed giver udtryk for, at virksomhedens arbejdsmiljø er et vigtigt og prioriteret område, er man samtidig en mere attraktiv arbejdsplads. Det kan få betydning for både fastholdelse af eksisterende medarbejdere og tiltrækning af nye kvalificerede medarbejdere.

Ansvarlighed, viden, rammer og åbenhed ved en nedskrevet stress politik vil uden tvivl skabe en højere trivsel og højere effektivitet.

Velkommen til et samarbejde der skaber resultater – ring eller mail for et uforpligtende møde